Zusterskring Ora et Labora

×

Foutmelding

Het doel van zusterskring “Ora et Labora” is tweeledig.
1.    Het bezoeken van de ouderen vanaf de leeftijd van 70 jaar in onze gemeente.
2.    Het organiseren van activiteiten voor de ouderen van onze gemeente.

De bezoeken worden door 20 zusters uit onze gemeente gedaan. In januari is er een vergadering met alle bezoeksters.

- In april/mei een ouderenmiddag.
- In augustus/september een ouderenreis.
- In december een kerstmiddag met maaltijd.
- In december krijgen de leden die niet naar de kerk kunnen komen een kerstattentie. Deze worden door een aantal zusters thuis bezorgd.

Contactpersonen:
 
Marjon van de Water
Christie Hofman
Angela de Bruijn