Mannenvereniging Philadelphia

×

Foutmelding

De mannenvereniging “Philadelphia” is in 1966 opgericht. Het doel van de vereniging is als mannen van de Christelijke Gereformeerde Kerk “Eben-Haëzer” Bijbelstudie te doen. Daarnaast wordt ook met elkaar gesproken over de belijdenisgeschriften, kerkgeschiedenis, kerkelijk leven en over Kerk en wereld.

De mannenvereniging komt in het winterseizoen elke twee weken bij elkaar in het verenigingsgebouw De Hoeksteen. De vergaderingen worden gehouden op donderdag van 20.00 uur tot 22.00 uur. 

Jaarlijks wordt een programma gemaakt waarin een aantal afwisselende thema’s wordt behandeld. 

Wij zijn als mannenvereniging aangesloten bij 'De Bond van Christelijke Gereformeerde Mannenverenigingen in Nederland'

1e voorzitter: Ph.G. Mak / M.B. van Middelkoop
Secretaris: G.W.T. Baan
Pennningmeester: M.P. Bons

Joke Bons-Visser

Martin Bons

Piets den Breejen-van Iperen

Pieter den Breejen

Lydia Kraaijeveld-Kwakernaak

Leo Kraaijeveld

G.W.T. Baan

Weresteijn 112

3363 BS  Sliedrecht

Tel. 0184 - 635698