Bijbelstudiekring Hosea

×

Foutmelding

Bijbelstudiekring Hosea is voor jonge leden die het fijn vinden om regelmatig met elkaar samen te komen om een gedeelte uit de Bijbel met elkaar te bestuderen. Daarnaast vinden wij het ook belangrijk om zo elkaar op een andere manier te leren kennen en daardoor de onderlinge (geestelijke) band te versterken. 

Bijbelstudiekring Hosea vergadert 1x per twee weken op woensdagavond vanaf 20.00 (19.45 uur koffie)  in de Hoeksteen. Aan het einde van het seizoen beleggen we een huishoudelijke vergadering. In deze vergadering wordt het rooster vastgelegd, alsmede de te behandelen onderwerpen en wordt voor één van de aftredende leiders een vervang(st)er gekozen. Bijbelstudiekring Hosea heeft ruim 25 leden. Bijbelstudiekring Hosea heeft 2 leiders. Deze leiders hebben om beurten de leiding over de avond. 

Elke avond heeft een inleider. De inleider draagt die avond zorg voor de koffie (corvee) en koek, de te zingen liederen, het gebed aan het begin van de Bijbelstudie en de inleiding over het te bespreken gedeelte. Ook zorgt de inleider ervoor dat de vragen uiterlijk op de zaterdag vóór de bijbelstudieavond bij de leden aanwezig zijn. 

Na de inleiding wordt, al dan niet in groepjes, het gedeelte bestudeerd/besproken. De leider die op die avond ingepland staat, draagt zorg voor eventuele mededelingen aan het begin van de avond, de leiding tijdens eindbespreking en het dankgebed. Hij/zij zorgt ervoor dat er gelegenheid is voorbede te vragen voor meer persoonlijke zaken. In de voorbede proberen we ook voorbede te doen voor gemeenteleden buiten de Bijbelstudiekring. Van ieder lid van de Bijbelstudiegroep wordt verwacht zo veel als mogelijk aanwezig te zijn op de Bijbelstudieavonden. Als iemand verhinderd is, heeft het de voorkeur dat dit minimaal één dag van tevoren wordt doorgegeven aan de leider van betreffende avond.
 
Hartelijk welkom!

De leiding is op dit moment in handen van:

  • Gerdien Mol
  • Edwin Monster