Geloofwaardig opvoeden: 4e opvoedavond.

 

Hoe gaan wij met onze kinderen in gesprek over seksualiteit. Die vraag staat centraal op een avond over seksuele opvoeding, die op D.V. dinsdag 6 november plaatsvindt in de Johannes Calvijnschool. Spreker op die avond is mw. Sarina Brons - van de Wekken. De avond begint om 19,45.Inloop met koffie vanaf 19.30u.

Meer info zie website www.geloofwaardigopvoeden.nl of flyer bij het kerkblad.

Opgeven voor 18 oktober via de website : www.geloofwaardigopvoeden.nl