100-jarig jubileum

×

Foutmelding

100 jaar Eben-Haëzer

Dit jaar bestaat onze gemeente 100 jaar.

In 1922 kwam onze gemeente tot stand door een afsplitsing van onze zustergemeente, de huidige Bethelkerk. Er volgde een lange en bewogen geschiedenis. Van 1922 tot 1930 maakte de gemeente deel uit van de Gereformeerde Gemeenten. Daarna was het de Gereformeerde Gemeente in Hersteld Verband. Vanaf 1961 behoren we weer tot de Christelijke Gereformeerde Kerken. Daarmee waren we weer terug waar we vandaan kwamen en zijn er twee Christelijke Gereformeerde Kerken in Sliedrecht.

Werd onze kerk vanaf 1962 aangeduid als de “Christelijke Gereformeerde Kerk Middeldiepstraat”, vanaf 1979 werd Middeldiepstraat vervangen door Eben-Haëzer. Die naam, ontleend aan 1 Samuël 7:12, wijst op de trouw van onze God en zegt zoveel als: Denk aan uw God Die u door de jaren heen altijd geholpen heeft.

We hebben de beschikking over een fraai kerkgebouw, er zijn veel activiteiten voor en door de leden, generaties gaan en generaties komen, we proberen een gastvrije gemeente te zijn. Maar van de voorbije honderd jaar is het allerbelangrijkste dat de prediking altijd doorging en de predikanten die ons daarin zijn voorgegaan altijd als doel hebben gehad om de gemeente en ieder die het maar wil horen, te verkondigen wie de Heere Jezus is: Gods Zoon Die in de wereld kwam om mensen te verlossen van het kwaad, ons helpt in moeilijkheden, ons in de Bijbel een richting wijst om naar te leven en ons met Zijn liefde wil vervullen.

Jubileumviering

We willen aan onze dankbaarheid uitdrukking geven in een jubileumviering met als thema: Tijd om te danken. De data zijn:

vrijdag 16 september                   Met woord, muziek en spel

zaterdag 17 september               Ontspanning

zondag 18 september                  sPreektijd

Het worden bijeenkomsten voor de eigen gemeente. Over het programma voor die dagen zijn de gemeenteleden inmiddels geïnformeerd.

Wie meer wil lezen over de geschiedenis van de gemeente kan terecht in het jubileumboek dat bij het 80-jarig bestaan is verschenen. Er zijn nog enkele exemplaren beschikbaar, te verkrijgen bij H. Bulder, tel.: 0184 – 411849. (Kosteloos voor gemeenteleden, voor niet-gemeenteleden € 10,-).