Passie- en Paasavond - geef je op, doe mee!

 

 

Graag nodigen wij u en jou uit voor een Passie- en Paasavond, DV 5 april 2019 - 19.30 uur, voor jong en oud in de gemeente. Het is mooi om met elkaar na te denken en te zingen over het lijden, sterven en opstaan van de Heere Jezus en het is daarnaast ook fijn om zo met elkaar het winterseizoen af te sluiten. Op deze avond zal door middel van een gevarieerd programma worden stilgestaan bij het thema ‘Zie het Lam van God’.

 

Alle verenigingen zullen een inbreng hebben op deze avond, maar we willen graag ook de hele gemeente hierbij betrekken. Naast het samen zingen van mooie liederen rondom het thema is het namelijk de bedoeling dat er een vierstemmig gelegenheidskoor zal worden opgericht dat twee mooie liederen ten gehore zal brengen. Leden van Bijbelstudiekring Hosea zullen het basiskoor vormen, maar u bent als gemeentelid van harte welkom om aan te sluiten en mee te zingen, graag zelfs! We zullen op vier woensdagavonden van 20.00 uur tot 20.30 uur oefenen in de kerk.  De data voor de oefenavonden zijn DV 20 februari, 6 maart, 20 maart en 3 april.

 

Speelt u of jij een instrument en wil je meespelen met de samenzangliederen, geef je dan vóór 20 februari op bij Nelleke Bulder*.

 

Ook zal Nelleke met haar muziekleerlingen een muzikale bijdrage verzorgen. Het zou leuk zijn als kinderen (van de zondagsschool) die het leuk vinden om mee te spelen op een muziekinstrument daarbij aansluiten. In overleg zullen er dan oefenmomenten daarvoor worden gepland. Als je mee wilt doen: geef je vóór 20 februari op bij juf Nelleke Bulder*.

 

Als afsluiting van deze avond is er koffie met wat lekkers erbij in de Hoeksteen.

 

Namens de organisatie,

Nelleke Bulder en Anja den Otter

 

 

 

 

 

Speelt u of speel jij een instrument en wil je meespelen met de samenzangliederen, meld  je dan vóór 20 februari aan.

 

Er zal ook een muzikale bijdrage zijn. Kinderen die een muziekinstrument spelen, kunnen daarbij aansluiten. Wil je met ons mee spelen, geef je dan vóór 20 februari op.