Zondagsschool

×

Foutmelding

Elke zondagochtend bezoeken zo’n 50 kinderen de zondagsschool van de Christelijke Gereformeerde kerk Eben-Haëzer. Na de ochtenddienst, van 11.00 uur tot 12.00 uur, komen we bij elkaar in De Hoeksteen, het verenigingsgebouw van onze kerk.

Er wordt gewerkt met drie leeftijdsgroepen. De kleinen van 4 en 5 jaar, midden van 6 t/m 8 en de groten van 9 t/m 12 jaar.

We beginnen het uurtje met zingen en gebed. Daarna wordt de vertelling van de vorige week teruggevraagd en luisteren de kinderen naar een nieuw Bijbelverhaal. Er wordt verteld n.a.v. het rooster van het LCJ. Hieruit leren de kinderen ook een psalmvers en tekst. Bij elk Bijbelverhaal wordt een verwerking gemaakt. Voor de oudste kinderen in de vorm van een puzzel of soms een knutselwerkje of een quiz. Voor de jongste kinderen is er een knutselwerkje of kleurplaat.

Iedereen van 4 t/m 12 jaar die graag iets wil horen over de Heere Jezus en de Bijbel is welkom.

Voorzitster: N.T. Visser - Gort
Penningmeesteresse: N.T. Visser - Gort
Secretaresse: H.J. Bor - van Middelkoop
Algemeen bestuurslid: J.W. van Middelkoop-Kooiman
Overige leiding: M. Bot
  P. de Bruin
  A.M. van Drongelen
  A.E. de Heer
  T.M. Keijzer-van der Pligt
  M.S. Kok-Baarda
  H. van der Kolk-Ebbers
  M. Kraaijeveld
  J.W. Paas-Roukens
Elk jaar wordt een aantal standaard activiteiten georganiseerd. Hieronder kun je ze zien:

Dankdag
Op dankdag worden door de kinderen van de zondagsschool fruitbakjes rondgebracht bij de bejaarde broeders en zusters uit de gemeente. De avond voor dankdag kunnen gemeenteleden fruit brengen in de Hoeksteen, waarna een aantal kinderen met leiding de fruitbakjes maken. Ook is er altijd iets persoonlijks bij, zoals een zelfgemaakte boekenlegger, een foto met alle kinderen, een placemat of een ander knutselwerkje. Na de middagdienst gaan de kinderen, verdeeld over een aantal auto’s met chauffeur, op weg om de bakjes te bezorgen.

Kerst
Op tweede kerstdag is de jaarlijkse kerstfeestviering van de zondagsschool. Alle kinderen werken mee aan een declamatorium. Er wordt een Bijbelverhaal en een vrij verhaal verteld. Ook nemen we met kerst afscheid van de kinderen die 12 jaar zijn of in groep 8 van de basisschool zitten en dus de zondagsschool gaan verlaten. Zij krijgen een Bijbel en een getuigschrift mee en kunnen in het nieuwe jaar catechisatie gaan volgen.

Reisje
Aan het eind van het seizoen organiseren we een “uitje”. ’s Morgens is er eerst een puntenmarkt. Met de punten die de kinderen het hele jaar door kunnen verdienen met het leren van hun versje en tekst kunnen allerlei cadeautjes worden gekocht. Boeken, spelletjes, stiften, bouwpakketten enz. Daarna gaan we met elkaar weg. We hebben zo al heel wat bezocht. Een kaasboerderij, Binnenmaas, Plaswijck in Rotterdam, Het spoorwegmuseum, naar de Merwelanden met de waterbus, het Maritiem Museum, een ijsboerderij. Een fijne en gezellige manier om zo het seizoen met elkaar af te sluiten!