JV Samuël

×

Foutmelding

Jeugdvereniging Samuël is een vereniging voor jongeren van zestien jaar en ouder. Het is een vereniging die het bestuderen van Gods Woord centraal heeft staan, maar hiernaast ook gezellige activiteiten met elkaar onderneemt. Een keer in de twee weken houden we op zondagavond een verenigingsavond. Het rooster geeft hierover meer informatie.

Op de verenigingsavonden wordt er altijd een inleiding over een bepaald onderwerp behandeld. Een aantal onderwerpen behandelen we aan de hand van schetsboekjes van het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ), af en toe wordt een vrij onderwerp behandeld. In het seizoen 2015/2016 behandelen we in ieder geval de volgende onderwerpen:

Titus
Liefde, toorn en lankmoedigheid

Na de inleiding volgt over het algemeen een bespreking in groepen aan de hand van vragen en stellingen. Vervolgens is er tijd voor de pauze, waarin gezellig met elkaar kan worden gekletst. Na de pauze is er ruimte voor ontspanning, worden geestelijke liederen gezongen onder begeleiding van gitaar of wordt een spel gespeeld.

Naast de verenigingsavonden zijn er ook ontspanningsactiviteiten waarop we andere leuke dingen met elkaar gaan doen. Soms gaan we met de hele groep bowlen of een strandwandeling maken. Als afsluiting van het jaar gaan we bovendien met elkaar op kamp. Fijn is het altijd om met elkaar over het geloof te spreken.

Ben jij een jongere van 16 jaar of ouder, dan ben jij van harte welkom.

Leiding Marco van de Water
  Corlinda v.d. Graaf - v.d. Berg
  Cees den Ouden
Secretaris Lex de Bruijn
Penningmeester Marije Brandwijk
Alg. bestuurslid Timon van Meerendonk

 

Commissie-indeling seizoen   2015/2016

JV-kampcommissie

 

Oliebollencommissie

Marco van de Water   Ruben de Bruijn 
Harm van der Meulen   David Megchelsen
David Megchelsen   Jochebed van Meerendonk
Ruben de Bruijn   Albert-Jan de Heer
Marije Brandwijk   Marien Ruis
Lex de Bruijn   Martijn Schilt
Marije Bot   Maurice van der Sluijs

Ruud Hofman

 

 

     
Ontspannings & Open avond   Ouderencommissie
Harm van der Meulen   Harm van der Meulen
Marien Ruis   Marije Bot
Mirjam Kraaijeveld   Mirjam Kraaijeveld
Ruud Hofman   Timon van Meerendonk
Martijn Schilt   Erica Hofman
Jochebed van Meerendonk   Anne-Ruth van Gelder
Kaartencommissie  

Redactiecommissie

Anne-Ruth van Gelder   Lex de Bruijn
Marije Brandwijk   Esther Kraaijeveld