Pastoraat

×

Foutmelding

Eén van de voornaamste taken van een ouderling is het doen van huisbezoek. In de regel wordt het huisbezoek gedaan door twee ouderlingen. Voor alleenstaanden wordt  daar een uitzondering op gemaakt. U wordt vooraf door uw wijkouderling benaderd, die een afspraak maakt voor huisbezoek. Graag zien wij op huisbezoek het gehele gezin: dus ook de kinderen! Het heeft voorkeur als tijdens het bezoek het hele gezin aanwezig is.
De ouderlingen proberen één keer per jaar de gemeenteleden in hun wijk te bezoeken. 

Tijdens het huisbezoek gaat de Bijbel open en wordt gebeden. U kunt uiteraard ook buiten de officiële huisbezoeken om een beroep doen op uw wijkouderling en de predikant.

 

Bij psycho-pastorale, psycho-sociale of verwante emotionele problemen kan hulp worden verleend door de daartoe aangestelde vertrouwenspersonen. Het initiatief tot de hulpberlening kan uitgaan van de predikant, de wijkouderling, de wijkdiaken, de vertrouwenspersoon of het gemeentelid zelf. De vertrouwenspersonen, die onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad werken, zijn:

  • M. Bor-Donker (0184 630502)
  • N.C. Visser (0184 422079)

Terminale Thuiszorg Hardinxveld/Sliedrecht\De stichting heeft ten doel aanvullende mantelzorg thuis te verlenen d.m.v. ondersteuning aan terminale patiÎnten. Er kan, voor zover het tot de mogelijkheden behoort, zeven dagen per week en 24 uur per dag hulp geboden worden. Men werkt met christelijke vrijwilligers.
Hulpaanvragen kunnen worden gedaan via één van de coördinatoren, te bereiken via telefoonummer 0184 422868.

De kerk hoort een veilige plaats te zijn en gelukkig ervaren veel mensen die veiligheid ook. Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Net als in de maatschappij, komt helaas ook binnen kerkelijke relaties (seksueel) misbruik voor. Soms overduidelijk, maar soms ook heel subtiel.

Hoe ingewikkeld openheid ook kan lijken, misbruik hoor niet in de doofpot. Veel kerken stellen daarom een interne vertrouwenspersoon (IVP) aan. Deze vertrouwenspersoon biedt mensen met een vraag of klacht een luisterend oor. Daarnaast werkt de IVP aan verbetering van de veiligheid binnen de kerkelijke relaties, door gedragsregels op te stellen en voorlichting te geven.

De kerkenraad heeft tot IVP benoemd: 

Zr. M. Bor - Donker,
Rietlanden 37,
3361 AN Sliedrecht
Tel. 0184-6305020 / 06-53322912