Kerkenraad

Ds. H. Peet                                                     (Voorzitter kerkenraad)

 

 

 

 

 

 

Naam Functie Wijk  
Ph.G. Mak   1  
L. de Bruijn   2  
H. Bulder   3  
A. Leeuwesteijn Jeugdouderling    
H.W.A. Kok Scriba 5  
B.A. Hofman   4  
W. Vink   6  
Naam Functie Wijk  
K.J.W. Ruis   1  
B. Bor   2  
E.E. van Meerendonk   3  
A.C. Romeijn   4 en 5  
A.J. van der Kolk Jeugddiaken 6  

De diakenen hanteren, voor de leden die ouder zijn dan 70 jaar, een andere wijkindeling dan hierboven vermeld.