Zendingscommissie

×

Foutmelding

De zendingscommissie heeft tot doel om de liefde voor de zending te stimuleren en de gemeente bewust te maken voor van haar taak voor de zending. De zendingscommissie houdt de gemeente op de hoogte omtrent de ontwikkelingen in de zending. Er worden gelden ingezameld ten bate van de zending. Er wordt contact onderhouden met het landelijk zendingsbureau.

Wij proberen deze doelen waar te maken door:

  • Het organiseren van een gemeenteavond/bazar.
  • Jaarlijks is er ook een classicale zendingsmiddag.
  • Via het landelijk zendingsbureau wordt er periodiek het blad “Doorgeven” onder de gemeenteleden verspreid. Hierin staat actuele informatie van het zendingsfront.
  • Ook zamelen wij postzegels in ten bate van de zending.

De zendingscommissie vergadert jaarlijks 2 à 3 keer per jaar.

  • Dhr. J. van de Graaf(Voorzitter)
  • Mevr. H. van der Kolk - Ebbers
  • Mevr. J. de Heer - Schouten (Secretaresse)
  • Mevr. M.E. Brandwijk - Smit
  • Dhr. E. den Otter (Penningmeester)