Websitecommissie

×

Foutmelding

De website van onze gemeente heeft als doel: informatie verstrekken aan gemeenteleden en niet-gemeenteleden. De commissie is verantwoordelijk voor de gehele site maar de onderdelen van verenigingen en commissies worden, waar mogelijk, door eigen mensen van verenigingen en commissies bijgehouden.

Zijn er op of aanmerkingen, ideeën en/of andere meldingswaardige punten dan horen wij het graag.

Hiervoor kunt u contact opnemen met Willem Kok (w_kok@solcon.nl).

H. Bulder (voorzitter)
W. Kok (secretaris)
J. Lock
H. Paas