Hulpdienst

×

Foutmelding

We kunnen alleen maar gemeente van Jezus Christus zijn als we er "met elkaar en voor elkaar zijn." We hebben elkaar nodig als we ziek zijn, of door het ouder worden, of wat voor omstandigheden ook, hulp nodig hebben. Daarom hebben wij een hulpdienst om in situaties waarin tijdelijke hulp nodig is, te voorzien. Voor verschillende dingen worden we ingezet, o.a.een tuinklusje, in en om het huis iets repareren of schoonmaken. Iemand naar het ziekenhuis rijden of kinderen naar school brengen.Een kopje koffie drinken of wat voorlezen. Soms ook boodschappen doen. Mensen zijn dankbaar en blij voor wat we doen. Het is moeilijk om dingen uit handen te geven als je het zelf niet meer kunt. Maar het is ook gezellig om zo in contact met andere gemeenteleden te komen en elkaar beter te leren kennen. Het moet zo worden dat mensen het jammer vinden als het niet meer nodig is. Het is fijn om zo elkaar te mogen helpen en tot steun te zijn.Fijn om geholpen te worden maar ook fijn om te mogen helpen. We hebben elkaar nodig.

Indien u door welke oorzaak dan ook om hulp verlegen bent, kunt u zich hiervoor wenden tot de scriba.