Commissie oud papier

×

Foutmelding

Binnen de gemeente Sliedrecht worden de afvalstromen gescheiden ingezameld. Hierbij heeft zij voor de stroom papier / karton een beroep gedaan op verenigingen, kerken en scholen om hieraan mee te werken. De opbrengst is voor een groot deel beschikbaar voor de verenigingskas. Dit levert voor ons op jaarbasis een gemiddeld bedrag op van ca. € 8.000,= Dit geld wordt in de begroting meegenomen t.b.v. de exploitatie van het verenigingsgebouw “De Hoeksteen”.

Op dit moment hebben we als gemeente twee wijken van de gemeente Sliedrecht in ons beheer. Wijk 9 met als coördinator dhr. Matthijs van Drongelen. Wijk 10 met als coördinator Gerjan Megchelsen. Er wordt met de blauwe containers gewerkt.  Hierdoor zijn er 2-3 leden per avond nodig.

In de maand november vindt jaarlijks evaluatie plaats door de gemeente Sliedrecht met de betrokken verenigingen, kerken en scholen. Deelname aan de inzameling is gebonden aan een vergunning. Hierin zijn beide partijen gebonden aan een aantal afspraken m.b.t. presentie en veiligheid. Niet naleven van de voorschriften kan leiden tot inname van de vergunning. Voor deelname bestaat inmiddels een wachtlijst van geïnteresseerde verenigingen.

Elke vereniging heeft een contactpersoon. Voor onze gemeente is dat br. W. Kok. Hij zorgt er jaarlijks voor dat de uitnodiging voor de evaluatievergadering bij de wijken terecht komt. Hij deelt jaarlijks het nieuwe rooster en een actuele telefoonlijst van deelnemers uit. Bij elke wijk is er een lid die in de wijk het aanspreekpunt (coördinator) is. Deze distribueert voor de gemeente Sliedrecht de jaarlijkse afvalkalender in de wijk en verdeelt het rooster en andere lijsten onder de deelnemers. Bij het rooster houdt de gemeente rekening met de zomervakantie en de bid- en dankdag. Het rooster en de coördinator staan vermeld in het maandelijkse kerkblad.

Wijk 9, 3e maandag

Contactpersoon: M. van Drongelen

Wijk 11, 3e woensdag

Contactpersoon: G.J. Megchelsen