Beheercommissie

×

Foutmelding

Deze commissie heeft tot doel de behartiging van de materiële belangen van de gemeente in overleg met de kerkenraad. De werkzaamheden van de commissie bestaan in de zorg voor het onderhoud en beheer van de gebouwen en terreinen. Het jaarlijks uit te voeren onderhoud vloeit voort uit een meerjarenonderhoudsplan. Dit plan wordt jaarlijks geactualiseerd. Zodoende is er een vrij helder beeld van het onderhoud en de daarbij behorende kosten voor een periode van 10 tot 15 jaar. Verder is het de taak van de commissie om in samenwerking met de penningmeester van de kerk de financiële gang van zaken te volgen, tijdig knelpunten te signaleren en de kerkenraad te adviseren. De commissie vergadert niet met een vaste frequentie.

  • A. Leeuwesteijn (Voorzitter)
  • P. Westerveld
  • P.T.M. Rijks
  • A.P. de Ruijter

Aan de commissie is toegevoegd de penningmeester van de kerk: G. Brandwijk