Kopij uiterlijk inleveren voor 12.00u. Kopij bij voorkeur, via mail, sturen naar het redactieadres: w.mackay@kpnplanet.nl, of Thorbeckehof 42, Sliedrecht