Samenvatting HC 29 en 30a (vr. 78 - 80) 12 jan.

Hier kunt u de samenvatting vinden  van de preek van afgelopen zondagmiddag over de Catechismus.