Collecten

×

Foutmelding

Beste gemeenteleden, broeders en zusters

Gezien de maatregelen die de regering heeft afgekondigd m.b.t. het Coronavirus is het nog steeds niet mogelijk kerkdiensten te houden worden zoals we gewend zijn. Omdat er ook niet gecollecteerd kan worden willen we u vragen het collectegeld over te maken. 

Geld dat is  bestemd voor de Kerk, Kerkelijke Kassen, Onderhoud, en TUA kunt u overmaken naar de rekening van de kerk: NL 49 RABO 0359 3634 15 t.n.v. Penningmeester Chr. Geref. Kerk Eben-Haëzer. Wilt u duidelijk aangeven voor welk doel het bedrag bestemd is.

Geld dat bestemd is voor de Diaconie en Roemenië kunt u overmaken naar de rekening van de diaconie: NL 95 RABO 0359 3815 02 t.n.v. Diaconie Chr. Geref. Kerk Eben-Haëzer.Ook hierbij a.u.b. aangeven: diaconie of Roemenië

Geld dat bestemd is voor de Zending kunt u overmaken naar de rekening van de Zendingscommissie : NL 19 INGB 0007 6201 92 t.n.v. Zendingscommissie Chr. Geref. Kerk Eben-Haëzer.  

 De penningmeesters verzoeken u vriendelijk om uw gift één keer per maand over te maken, om de extra administratieve handelingen te beperken.

 

 

Collecterooster 2020

         

Data

 

Eerste collecte

 

Tweede collecte

Uitgang