Mannenuitje

×

Foutmelding

Op D.V. 3 en 4 juli wordt het mannenuitje voor de leden van 18 jaar en ouder georganiseerd. Ben jij/ u 18 jaar of ouder meldt je dan aan via mannenuitje@outlook.com 
De kosten bedrag € 65,00 per persoon.
We hopen na te denken over het thema: 'geloofszekerheid'. Op vrijdagavond zal Prof. Hofmaneen lezing of dit onderwerp verzorgen. Daarnaast is er gelegenheid om elkaar in ontspannen sfeer beter te leren kennen.
Voor verdere informatie zie ook het kerkblad (Te vinden achter het beveiligde gedeelte van de website).

Commissie Mannenuitje,

Mart-Jan Visser,
Marco Tromp
Sjaak van de Graaf