Generale Synode 2019

Van 28 - 31 jan. 2020 wordt de tweede vergaderweek van de Generale Synode gehouden.
De synodevergaderingen zijn dan beluisteren/bekijken via: https://cgk.nl/project/live/

Op de website: https://https://cgk.nl/project/rapporten/ vindt u de agenda en diverse rapporten.