Generale Synode 2019

×

Foutmelding

I.v.m. het coronavirus is de derde vergaderweek van de generale synode uitgesteld. Een nieuw datum is nog niet bepaald

De synodevergaderingen zijn dan beluisteren/bekijken via: https://cgk.nl/project/live/

Op de website: https://https://cgk.nl/project/rapporten/ vindt u de agenda en diverse rapporten.