Uitgifte collectemunten: Kerkenraadskamer
Inleveren kleding: "Hoeksteen"
Inleveren oude metalen: Fietsenstalling plein